drp

Relacje z pierwszej ręki
Bezpośrednie metody resocjalizacyjne

W resocjalizacyjnej modyfikacji osobowości jednostki społecznej w celu jest przystosowania do życia w społeczeństwie wyróżnia się szereg metod, których skuteczność może być uzależniona od różnych czynników. Bezsprzecznie do bardzo popularnych i owocnych zaliczyć możemy metody bezpośrednie.

Bezpośrednie metody resocjalizacyjne określane są także metodami wpływu osobistego, gdyż uwzględniają osobiste walory własne lub innych osób. W pracy dyktowanej tymi metodami źródłem wszelkich zmian w sytuacji podopiecznego jest sam wychowawca i jego zachowania, natomiast warunkiem zajścia tychże zmian jest stosunek wewnętrzny łączący wychowawcę z osobą poddawaną resocjalizacji, który polega na nadawaniu relacji wartości nagradzającej.

W metodach bezpośrednich ponadto istotną rolę odgrywa psychotechnika wychowania resocjalizującego. Nie ulega wątpliwości, że bezpośrednia metoda resocjalizacyjna jest bardzo powszechna i znana, bowiem wiąże się z typem relacji, który pozwala zarówno wychowankowi, jak i wychowawcy czuć się swobodnie, co w dużym stopniu może w pozytywny sposób wpłynąć na procesy zmian.

www.twardogora.info.pl