Powodem emigracji nie jest tylko rosnące w Polsce bezrobocie, ale także niskie płace, które są jego efektem. W przypadku innych krajów płaca minimalna w zupełności wystarcza na normalne, skromne życie.

W naszej ojczyźnie zazwyczaj wystarcza na wspólne mieszkanie z rodzicami, albo życie na poziomie minimum egzystencjalnego wynajmując skromny pokój. W praktyce prowadzi to do spadku dzietności, ponieważ młode osoby nie stać na samodzielne utrzymanie się, a co dopiero finansować kolejną osobę.

Problemy ówczesnej Polski zazębiają się, ponieważ jedne prowadzą do drugich, a te z kolei nasilają te pierwsze. Niż demograficzny i wysokie bezrobocie wśród młodych prowadzi do spadku wpływów do ZUS, a to z kolei wpływa na konieczność podniesienia wieku emerytalnego.

Konsekwencją tego jest fakt, iż spora część stanowisk będzie niedostępna przez dłuższy czas dla młodych osób i powiększy w ten sposób bezrobocie wśród osób wchodzących na rynek pracy. Emigracja jest wówczas konieczna.

sebastian kulczyk