drp

Relacje z pierwszej ręki
Emerytura pod palmami

Pod koniec lat 90.

dumnie ogłoszono reformę emerytalną.

OFE miało stanowić swoisty przełom w podejściu do zabezpieczania przyszłości emerytów, a dodatkowo był to symbol przejścia na system kapitałowy.

W praktyce rozwiązanie to okazało się niezwykle kosztowne i błędne w założeniach.

Problemem współczesnej Polski jest między innymi nadmierny dług publiczny, który rośnie każdego roku w wyniku uchwalania budżetu Państwa z deficytem.

Z tego powodu w ustawie powołującej do życia OFE, znalazł się zapis o tym, iż Otwarte Fundusze Emerytalne większość pieniędzy muszą inwestować w obligacje państwowe (oznacza to inwestycję w dług państwa).

Piękne, przenośne baldachimy do osłony monstrancji podczas procesji eucharystycznej.

Uzasadnieniem była chęć zapewnienia obywatelom stabilności finansowej, ponieważ obligacje nie są narażone na wahania kursu tak jak ma to miejsce w przypadku akcji na giełdzie.

Z czasem okazało się jednak, iż Państwo odkupując akcje musi płacić do OFE większe kwoty wynikające z ustalonego oprocentowania.

Rozwiązanie to ukrywało rzeczywisty dług publiczny i zdecydowano o wywłaszczeniu ludzi z części ich pieniędzy.

www.amhcoaching.pl