drp

Relacje z pierwszej ręki

Konurbacja śląska, czyli największy okręg przemysłowy Polski

Górnośląski Okręg Przemysłowy jest największym co do wielkości okręgiem w Polsce i obejmuje swoim zasięgiem obszary środkowo-wschodniej części województwa śląskiego,

Read More

Bełchatowskie Zagłębie Węgla Brunatnego

Jedna z największych nie tylko w Europie, ale także na świecie elektrowni węgla brunatnego znajduje się w Bełchatowie i nie jest to przypadek – to bowiem w tamtejszych rejonach znajdują

Read More

Sudecki Okręg Przemysłowy

Drugim do co wielkości okręgiem przemysłowym, zaraz po największym Górnośląskim Okręgu Przemysłowym, w Polsce jest ten znajdujący się w południowo-zachodniej części kraju, a dokładniej w Sudetach i na ich

Read More

Bydgosko-Toruński Okręg Przemysłowy

Bydgoszcz i Toruń leżące w centralnej części województwa kujawsko-pomorskiego w północno-zachodniej Polsce tworzą wspólnie Bydgosko-Toruński Okręg Przemysłowy, którego obszar

Read More

Poznańskie zagłębie przemysłowe

To właśnie w Poznaniu i jego okolicach mamy do czynienia z jednym z najlepiej rozwiniętych okręgów przemysłowych w całej Polsce. Poznański Okręg Przemysłowy znajduje się w centralnej części województwa

Read More

Przemysł włókienniczy na zachodzie Polski

Na zachodnich terenach Polski znajdziemy Zielonogórsko-Żarski Okręg Przemysłowych, który słynie głównie z przemysłu włókienniczego i jest jednym z największych ośrodków tej właśnie gałęzi

Read More