drp

Relacje z pierwszej ręki
Finansowanie poszczególnych systemów emerytalnych

Niezależnie od przyjętego modelu w danym kraju, należy mieć na uwadze, iż każdy system emerytalny jest finansowany z naszych pieniędzy – czy to bezpośrednio ze składki emerytalnej, czy za pośrednictwem podatków, które rząd przekazuje do ZUSu. Czy w takim razie warto oddzielać składkę od pozostałych podatków, jeśli nie jest ona wystarczająca? To jeden z głównych argumentów zwolenników emerytury obywatelskiej, a jednocześnie kompromis w kwestii utrzymania sprawiedliwości społecznej, tzn.

w której lepiej sytuowane osoby pomagają tym którzy mają mniej. Obecny model uzależnia wielkość emerytury od sytuacji demograficznej, wielkości składki emerytalnej (czyli de facto od zarobków), wieku, a także zawodu.

Im więcej zmiennych, tym bardziej zawiły system, a to z kolei przekłada się na konieczność rozrostu biurokracji, która jest wyniszczająca dla gospodarki. W przypadku emerytury obywatelskiej większość jest finansowana z podatków, np.

VATu. Osoby dobrze zarabiające płacą więcej VATu, ponieważ częściej dokonują zakupów.