Nieznajomość problemu i wszystko, co nieznane budzi niechęć i agresję. Tak jest również w przypadku zachowań wobec osób o innej orientacji seksualnej. Najczęściej negatywne zachowania zauważa się wśród osób, które nie poznały nigdy osobiście żadnego geja czy lesbijki.

Postawę taką wzmocniły jeszcze stereotypowe podejście do AIDS, rozpowszechniająca się pedofilia, pornografia dziecięca, HIV, które nie mają nic wspólnego z inną orientacją seksualną. Zdecydowanie jest tu potrzebna edukacja społeczeństwa. Homofobiczne ataki na tę mniejszość seksualną skutecznie utrudniają jej życie w społeczeństwie.

Lesbijki i geje są wyobcowani, odrzuceni, narażeni na ciągłą przemoc werbalną i fizyczną. Próbują walczyć o swoje prawa, ale ciągle napotykają na mur niezrozumienia ich problemów. Toczące się bez końca debaty do niczego nie prowadzą i nie wpływają na polepszenie sytuacji tej grupy społecznej.

Prowadzone w różnej formie represje przeciwko jej przedstawicielom prowadzą często do tragicznego finału. Coraz częściej bowiem odnotowuje się próby samobójcze wśród młodych gejów i lesbijek odrzuconych i szykanowanych przez otoczenie, nawet to najbliższe, jakim jest rodzina.

Symbolizujące belkę krzyża Chrystusa styły kapłańskie są symbolem władzy kapłańskiej.