drp

Relacje z pierwszej ręki
Konurbacja śląska, czyli największy okręg przemysłowy Polski

Górnośląski Okręg Przemysłowy jest największym co do wielkości okręgiem w Polsce i obejmuje swoim zasięgiem obszary środkowo-wschodniej części województwa śląskiego, a więc nie tylko Górny Śląsk, ale także niektóre zachodnie obszary Małopolski.

W jego skład wchodzą głównie największe miasta konurbacji górnośląskiej oraz otaczające je tereny zurbanizowane, a więc m.

in.

takie miasta jak Katowice, Sosnowiec, Gliwice, Zabrze, Chorzów, Mysłowice czy Dąbrowa Górnicza.

Łącznie na tamtych terenach może mieszkać nawet trzy i pół miliona osób.

Znajdziemy tam kilkadziesiąt kopalni węgla kamiennego (eksploatowany na szerszą skale już od XVIII wieku) oraz hut żelaza i zakładów przemysłu metalurgicznego, które stanowią podstawy wysoko rozwiniętego przemysłu górniczego oraz hutniczego, dzięki któremu .

Na terenach GOP znajduje się także kilka elektrowni i elektrociepłowni, a w kilku większych miastach swoje zakłady produkcyjne mają fabryki samochodów, pojazdów szynowych i wojskowych.

www.kojikamoji.pl