drp

Relacje z pierwszej ręki
Koszty emigracji w Polsce

Chcąc ocenić rzeczywiste straty dla gospodarki, warto spojrzeć w kompleksowy sposób na emigrację. Koniecznym kryterium do oceny tego zjawiska są odpowiedzi na następujące pytania: kto emigruje? W jakim celu odbywa się wyjazd zagranicę? Jak długo będzie trwał pobyt zagranicą danej osoby? Czy ta osoba finansowo wspiera osoby mieszkające w Polsce? To tylko kilka podstawowych pytań związanych z emigracją. Nie ulega bowiem wątpliwości fakt, iż wiele osób pracujących za granicą przyczynia się do poprawy sytuacji w Polsce.

Najczęściej poprzez przesyłanie pieniędzy rodzinie, a także inwestowanie zaoszczędzonych kwot w budowę firm w naszym kraju. Dodatkowo jeśli osobami wyjeżdżającymi są bezrobotni to można mówić wręcz o zysku płynącym ze zjawiska, jakim jest emigracja. Problem zaczyna się wówczas, gdy osoby wyjeżdżające zagranicę nie planują powrotu do Polski, zwłaszcza jeśli są cenionymi specjalistami, którzy kształcili się bezpłatnie na polskich uczelniach.

Z tego powodu konieczne są daleko idące reformy gospodarcze.