drp

Relacje z pierwszej ręki
Od czego zależy wybór metody resocjalizacji?

Resocjalizacja to proces modyfikacji osobowości jednostki w celu przystosowania jej do życia w społeczeństwie, który umotywowany jest wykształceniem u tejże jednostki odpowiedniego systemu norm i wartości, który z różnych możliwych przyczyn nie został wykształcony w toku procesu socjalizacji.

A od czego zależy wybór metod resocjalizacji? Nie ulega wątpliwości, że jest on kwestią bardzo istotną, bowiem musimy być precyzyjnie dopasowany do osoby, z którą przychodzi psychologowi pracować.

Jednakże jako główne kryteria wyboru metody pracy wyróżnić możemy przede wszystkim sytuację, w jakiej odbywa się wychowanie, wyjściowy stan osobowości osoby poddawanej resocjalizacji oraz realizowane zadanie resocjalizacyjne.

Wybór metody resocjalizacji jest w dużym stopniu może przyczynić się do powodzenia całego procesu modyfikacji osobowości jednostki społecznej, dlatego też powinien odbywać się według ściśle określonych kryteriów przy przestrzeganiu wszystkich zasad i norm pracy resocjalizacyjnej.

www.pixled.pl