Wśród metod pracy resocjalizacyjnej niewątpliwie ciekawą i bardzo rozbudowaną kategorią są oddziaływania sytuacyjne.

Ich skuteczność w procesie modyfikacji osobowości jednostki w celu przystosowania jej do życia w społeczeństwie jest duża, a dodatkowym atutem jest także większa samoświadomość, którą zyskuje wychowanek.

Oddziaływanie sytuacyjne służy likwidowaniu przyczyn wykolejenia oraz wywoływaniu odpowiednich i trwałych zmian w osobowości.

Wśród metod w tej kategorii wyróżnia się przede wszystkim metodę organizowania doświadczeń uczących wychowanka, metodę nagradzania i karania wychowawczego oraz metodę trenowania czy uświadamiania skutków postępowania.

Sytuacje i ich poszczególne elementy mogą być wykorzystywane w procesie resocjalizacyjnym i przyczyniać się do większego powodzenia ustalonych zadań modyfikacyjnych.

Metoda wykorzystywania oddziaływań sytuacyjnych jest więc bez wątpienia bardzo ciekawa, rozwojowa i praktyczna, a także ma bardzo duże walory edukacyjne.