Nie wszyscy wiedzą, że osadnictwo ormiańskie na ziemiach polskich ma wielowiekową tradycję, a mniejszość ormiańska w naszym kraju należy do grona dziewięciu oficjalnych mniejszości (zapisane jest to w odpowiedniej ustawie). Armenia jest niewielkim krajem mieszczącym się na Kaukazie.

Przez wiele wieków państwo to w ogóle nie istniało, co przyczyniło się do powstania bardzo dużej diaspory ormiańskiej, której część mieszka właśnie w Polsce. Co ciekawe, w samej Armenii mieszka mniej Ormian, niż na emigracji.

Obecna sytuacja w tym państwie (uśpiony konflikt zbrojny z Azerbejdżanem oraz bieda) nie zachęcają do powrotów na Kaukaz. Znaczny procent ormiańskiej diaspory w Polsce mieszka nad Wisłą od setek lat.

Trzeba przyznać, że asymilacja tej ludności dokonała się bardzo dobrze i potrafi ona znakomicie odnajdywać się w naszym społeczeństwie. Niektórzy Ormianie mieli istotny wpływ na naszą kulturę.

Warto tutaj wspomnieć chociażby o Robercie Makłowiczu, który jest z pochodzenia Ormianinem – jest obecnie jedną z największych gwiazd telewizyjnych w naszym kraju.

Mające uroczysty charakter welony liturgiczne posiadają bogato haftowany wzór