drp

Relacje z pierwszej ręki
Przemysł włókienniczy na zachodzie Polski

Na zachodnich terenach Polski znajdziemy Zielonogórsko-Żarski Okręg Przemysłowych, który słynie głównie z przemysłu włókienniczego i jest jednym z największych ośrodków tej właśnie gałęzi przemysłowej. Najważniejsze miasta tego okręgu to oczywiście Zielona Góra oraz Żary, ale także Żagań, Nowa Sól, Jasień, Lubsko, Szprotawa czy Sulęcin, gdzie łącznie mieszka około 300 tysięcy osób.

W rozwoju przemysłowym pomaga choćby przygraniczne położone czy też bliskość Odry. W większości tych miejscowości mamy do czynienia z dominacją przemysłu lekkiego, a więc głównie z przemysłem włókienniczym – najważniejsze ośrodki produkcyjne znajdują się w Zielonej Górze, Żarach, Żaganiu i Sulęcinie.

Ale ważną rolę odgrywa tu także przemysł elektromaszynowy, dzięki którym w różnego rodzaju zakładach produkowane są m.in.

wagony czy sprzęt AGD. Pozostałe występujące to gałęzie przemysłu to branże spożywcze, odzieżowe czy drzewne, a w Zielonej Górze znajdziemy także elektrociepłownię, z której wytwarzana energia trafia m.

in. do Poznania.

www.upksbula.pl