Źródłem energii elektrycznej w elektrowniach wodnych jest potencjalna energia wody. Aby możliwie w najwyższym stopniu zmaksymalizować tę energię w elektrowniach wodnych spiętrza się wodę i buduje wysokie zapory. W zależności od tego, jak w elektrowniach wodnych wykorzystuje się energię potencjalną wody wyróżnia się różne ich typy. Pierwszy rodzaj to elektrownie szczytowo pompowe. Wykorzystuje się je do dostosowywania produkcji energii do jej chwilowego zapotrzebowania.

Elektrownie szczytowo-pompowe są obecnie największym akumulatorem energii potencjalnej wody. Inny typ elektrowni, czyli elektrownie przepływowe, nie spiętrzają wody i nie wymagają tworzenia specjalnych zalewów. Bazują one jedynie na mocy płynącej naturalnie wody. Elektrownie przepływowe są najefektywniejsze, jeżeli są zlokalizowane w miejscach, w których woda jest w naturalny sposób spiętrzona. Elektrownie pływowe wykorzystują natomiast energię potencjalną wody morskiej spiętrzonej w czasie pływów.

Moc takich wód zmienia się w ciągu doby, ale woda w zbiornikach generuje energię przez cały czas, jedynie ze zmienioną siłą.

www.wirusopryszczki.pl