drp

Relacje z pierwszej ręki

W dość szybko dziś starzejącym się społeczeństwie dostrzega się złą sytuację, w jakiej znajdują się osoby starsze. Ze względu na wiek są wobec nich stosowane praktyki o charakterze dyskryminującym w momencie, gdy starają się o pracę. W ofertach najczęściej brzmią słowa „praca dla młodych, dynamicznych”, „mile widziani studenci” lub podany jest konkretny zakres wiekowy. Ludzie po pięćdziesiątym roku życia nie mają równych szans na rynku pracy z osobami młodymi.

zapraszamy wszystkie dzieci przedszkole dąbrowa do dąbrowy i nie tylko pmt.com.pl

Dyskredytowanie osób starszych widoczne jest również w innych sferach życia. W różnych placówkach służby zdrowia spotykają się dość często z odmową wykonania badań, z lekceważącym zachowaniem obsługi medycznej, wiekowym ograniczeniem dostępu do profilaktycznych badań specjalistycznych. Ponadto istnieją wszechobecne bariery architektoniczne uniemożliwiające korzystanie z przychodni mniej sprawnym fizycznie seniorom. Podeszły wiek pacjentów jest również powodem do tego, by przypisywać mu wszelkie dolegliwości nie fatygując się przy tym za bardzo, żeby ustalić faktyczną przyczynę choroby.

www.arboretum-ladek.pl