drp

Relacje z pierwszej ręki
Seniorzy – rynek pracy, służba zdrowia

W dość szybko dziś starzejącym się społeczeństwie dostrzega się złą sytuację, w jakiej znajdują się osoby starsze. Ze względu na wiek są wobec nich stosowane praktyki o charakterze dyskryminującym w momencie, gdy starają się o pracę. W ofertach najczęściej brzmią słowa „praca dla młodych, dynamicznych”, „mile widziani studenci” lub podany jest konkretny zakres wiekowy. Ludzie po pięćdziesiątym roku życia nie mają równych szans na rynku pracy z osobami młodymi.

Dyskredytowanie osób starszych widoczne jest również w innych sferach życia. W różnych placówkach służby zdrowia spotykają się dość często z odmową wykonania badań, z lekceważącym zachowaniem obsługi medycznej, wiekowym ograniczeniem dostępu do profilaktycznych badań specjalistycznych. Ponadto istnieją wszechobecne bariery architektoniczne uniemożliwiające korzystanie z przychodni mniej sprawnym fizycznie seniorom. Podeszły wiek pacjentów jest również powodem do tego, by przypisywać mu wszelkie dolegliwości nie fatygując się przy tym za bardzo, żeby ustalić faktyczną przyczynę choroby.