drp

Relacje z pierwszej ręki

Ormianie w Polsce

Nie wszyscy wiedzą, że osadnictwo ormiańskie na ziemiach polskich ma wielowiekową tradycję, a mniejszość ormiańska w naszym kraju należy do grona dziewięciu

Read More

Ślązacy i Kaszubi

Swego czasu w krajowych mediach zaczęły pojawiać się kontrowersyjne wypowiedzi na temat Ślązaków i Kaszubów. Niektóre środowisko zarzucały im, że nie są oni Polakami i dostrzegalne

Read More

Mniejszości narodowe – Polska a inne kraje europejskie

W Polsce czasami słyszy się głosy mówiące o zagrożeniu, jakie mogą stanowić mieszkające nad Wisłą mniejszości narodowe. Kiedy jednak przyjrzymy się strukturze naszego społeczeństwa, to będziemy

Read More

Homofobia

Nieznajomość problemu i wszystko, co nieznane budzi niechęć i agresję. Tak jest również w przypadku zachowań wobec osób o innej orientacji seksualnej. Najczęściej negatywne

Read More

Objawy andropauzy

Andropauza stanowi nieco mylącą i nie do końca poprawną, ale najbardziej rozpowszechnioną nazwę określającą proces męskiego klimakterium. „Przekwitanie” u mężczyzn rozpoczyna się ok. 40 lub

Read More

Ogrodnictwo – charakterystyka

Ogrodnictwo to wyspecjalizowany dział nauk rolniczych, traktujący o hodowli i uprawie roślin sadowniczych, warzywnych i ozdobnych oraz projektowaniu, urządzaniu i pielęgnowaniu

Read More