drp

Relacje z pierwszej ręki

Homofobia

Nieznajomość problemu i wszystko, co nieznane budzi niechęć i agresję. Tak jest również w przypadku zachowań wobec osób o innej orientacji seksualnej. Najczęściej negatywne

Read More

Objawy andropauzy

Andropauza stanowi nieco mylącą i nie do końca poprawną, ale najbardziej rozpowszechnioną nazwę określającą proces męskiego klimakterium. „Przekwitanie” u mężczyzn rozpoczyna się ok. 40 lub

Read More

Ogrodnictwo – charakterystyka

Ogrodnictwo to wyspecjalizowany dział nauk rolniczych, traktujący o hodowli i uprawie roślin sadowniczych, warzywnych i ozdobnych oraz projektowaniu, urządzaniu i pielęgnowaniu

Read More

Wyjście dzieci z domu

Dla wielu osób głównym problemem wieku średniego nie jest wcale ich własna satysfakcja z życia czy też dodatni bilans zysków i strat w kontekście całego dotychczasowego życia. Wszystkie te problemy

Read More

Oglądanie seriali

Któż z nas nie ogląda seriali? W obecnym świecie, gdzie telewizja stanowi podstawowe źródło informacji, prędzej czy później, korzystając z tego urządzenia natrafimy na jakiś

Read More

Seniorzy – rynek pracy, służba zdrowia

W dość szybko dziś starzejącym się społeczeństwie dostrzega się złą sytuację, w jakiej znajdują się osoby starsze. Ze względu na wiek są wobec nich stosowane praktyki o charakterze dyskryminującym

Read More