drp

Relacje z pierwszej ręki

Ubezpieczenie na życie

Czy często zastanawiasz się co wydarzy się po Twojej śmierci? Jak poradzi sobie z tym faktem Twoja najbliższa rodzina? Czy będą potrzebowali wsparcia finansowego?

Read More

Nietypowe ubezpieczenia

Oryginalność dotarła także do sfery polis ubezpieczeniowych. Lubimy się wyrózniać nawet w kwestii ubezpieczeń. Okazuje się, że ludzie potrafią zabezpieczyć przed niespodziewanymi szkodami bardzo dziwne

Read More

Samodzielna organizacja podróży

Na samodzielną organizację podróży najczęściej decydujemy się, kiedy nie opuszczamy granic własnego kraju. Wówczas należy jednak pamiętać o kilku zasadach.

Read More

Czy wycieczki biura podróży zawierają ubezpieczenie?

Każda osoba, która zdecyduje się na wykupienie wycieczki w biurze podróży otrzymuje dodatkowo ubezpieczenie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, biuro podróży ma obowiązek zapewnienia

Read More